Form Şirketler Grubu

Genel Müdürlük: Maslak, İstanbul, Türkiye

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

www.formgroup.com Internet sitesinin tüm hakları Form Yönetim Destek ve Yatırım Tic. A.Ş.’ye ait olup; bu internet sitesi üzerinden kullanıcılar/üyeler tarafından kendisine iletilen kişisel bilgileri aşağıda belirtilen amaçlar dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

1. Bilgilerin Kullanımı

Kullanıcıların siteden yararlanma hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

Form Yönetim Destek ve Yatırım Tic. A.Ş. , kullanıcıları tarafından gönderilen bilgilerin gizliliğine önem verir ve elde ettiği bilgileri kanunlara uygun olarak dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanır. Form Yönetim Destek ve Yatırım Tic. A.Ş.  kullanım amacına yönelik ve uygun kapsamda elde ettiği bilgileri açıkça belirtilmiş amaçlar doğrultusunda kullanır. Form Yönetim Destek ve Yatırım Tic. A.Ş.  bilgi kayıtlarının doğru ve güncel tutulması ve söz konusu kayıtlara ulaşılmasının engellenmesi için gerekli tedbirleri alır. Form Yönetim Destek ve Yatırım Tic. A.Ş. ’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitelerine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Form Yönetim Destek ve Yatırım Tic. A.Ş. ’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Form Yönetim Destek ve Yatırım Tic. A.Ş.  elde ettiği bilgileri aşağıdaki haller haricinde üçüncü kişilere açıklamayacaktır:

- Yürürlükte bulunan yasaların ve hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

- Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi,

- İdari ve adli otoritelerce yürütülen usulüne uygun bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılar ile ilgili bilgi talep edilmesi halinde;

- Bilgilerin işlenmesinin yasal zorunluluk teşkil ettiği durumlarda.

2. Hassas Bilgiler ve Bilgi Güvenliği

Form Yönetim Destek ve Yatırım Tic. A.Ş. kullanıcılar tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli elektronik, fiziksel ve prosedürel önlemleri almaktadır.

Form Yönetim Destek ve Yatırım Tic. A.Ş. ’nin gerekli güvenlik önlemlerini almasına karşın, Web Sitelerine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Form Yönetim Destek ve Yatırım Tic. A.Ş.  ‘nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

3. Çerez (Cookie) Kullanımı

Form Yönetim Destek ve Yatırım Tic. A.Ş., belli durumlarda bilgisayarınızdan çerez (cookie)'leri okumaktadır. Çerezler Form Yönetim Destek ve Yatırım Tic. A.Ş.  aracılığı ile sizin bilgisayarınıza web browser aracılığı ile transfer edilir ve sitemize döndüğünüz zaman sistemin sizi hatırlaması çevrimiçi güvenlik önlemleri amacıyla kullanılmaktadır. Bu siteyi kullanarak, sitemizin, web serverımızın ve güvendiğimiz üçüncü grupların (reklam networkleri gibi) bilgisayarınıza çerez (cookie) yerleştirmesini kabul etmektesiniz.

4. Bilgiler ile İlgili Değişiklikler, Bilgilerin Silinmesi, Bilgilerin Devri

Form Yönetim Destek ve Yatırım Tic. A.Ş., kullanıcıları tarafından gönderilen bilgilerle ilgili olarak, kullanıcıların gerekli değişiklikleri yapması veya bilgileri silmesi için gerekli olanakları sağlamaktadır.

Burada yer alan gizlilik politikası her zaman herhangi bir ön bildirimde bulunulmaksızın Form Yönetim Destek ve Yatırım Tic. A.Ş.  tarafından değiştirilebilir ve ilgili değişikliğin web sitesi üzerinden yapıldığı andan itibaren yürürlüğe girer.

Form Yönetim Destek ve Yatırım Tic. A.Ş. , web sitesi dahilinde başka sitelere bağlantılar(linkler) verilebilir. Form Yönetim Destek ve Yatırım Tic. A.Ş., bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen sitenin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler, kullanıcı tarafından değiştirilebilir ve silinebilir.

www.formgroup.com web sitesinin sair bir kişiye devri halinde, Form Yönetim Destek ve Yatırım Tic. A.Ş.  iktisap ettiği site üyeliği kapsamındaki kişisel bilgiler de dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere topladığı bilgileri devretme hakkına haizdir.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikasında yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.