Form Şirketler Grubu

Genel Müdürlük: Maslak, İstanbul, Türkiye

Değerlerimiz

İşimizin yarınları için

· Verimli, esnek, uzun vadede değer yaratan ve değişen dünyanın dinamiklerine uygun, yenilikçi altyapımızla karlı büyümeyi hedefliyoruz.

· "En iyi çözüm ortağı” olmayı hedefleyerek iş ortaklarımızı, taşeronlarımızı ve tedarikçilerimizi teşvik ediyor, eğitiyor, denetliyor ve iyileştiriyoruz.

· İşimizi en yüksek kaliteyle yapmayı ve tam zamanında teslim etmeyi hedeflerken tüm aşamalarda etik değerlere tam bir bağlılıkla ve tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek için gerçek bir özveriyle çalışmayı prensip ediniyoruz.

· İnovasyon ve AR-GE çalışmalarıyla, toplum için sürdürülebilir kalkınmanın oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz.

Çalışanlarımızın yarınları için

· Çalışanlarımızın eğitimi ve kariyer gelişimine yatırım yaparak çalışanlarımıza eşit eğitim ve gelişim olanakları sağlıyoruz.

· Çalışma metotlarını değişen ve dijitalleşen dünyayla uyumlu hale getirerek çalışanlarımıza ihtiyaç duydukları becerileri kazanabildikleri ve çok yönlü yeteneklerle donandıkları mutlu bir iş ortamı yaratmaya odaklanıyoruz.

· Şirket çalışanlarının olduğu kadar partner şirketlerin çalışanlarının da haklarını ve sağlığını korumayı görev biliyor ve herkes için iş güvenliği sağlamaya özen gösteriyoruz.

· Yeni yetenekleri gruba çekmek ve bünyede tutmak, çalışan bağlılığının artırılması ve çalışanların karar mekanizmalarına daha aktif bir şekilde katılımı için çalışıyoruz.

· Grubun tüm etik değerlerinin, tüketiciden ekolojiye içinde var olduğumuz dünyanın tüm bileşenlerine karşı sorumluluk bilincinin tüm çalışanlarınca benimsenmesini sağlamak için çalışıyoruz.

Toplumumuzun yarınları için

· Toplumumuzun refahı ve kalkınmasının öncelikli unsurunun kadın olduğuna inanıyor ve bu çerçevede kendi bünyemizde  toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için pozitif ayrımcılık sergiliyoruz.

· Sahip olduğumuz sorumluluk bilinciyle sosyal sorumluluk projelerini, ÇYDD ve Koruncuk Vakfı başta olmak üzere yaşadığımız hayatı güzelleştirmek için çalışan sivil toplum kuruluşlarını düzenli olarak destekliyoruz.

· Yerli mühendislerin meslek alanını ve çalışma şartlarını geliştiriyor; bu kapsamda Yıldız Teknik Üniversitesi, İTÜ ve ODTÜ başta olmak üzere kariyer seçimini mühendislik dallarından yana yapan gençlerin eğitimlerini destekleyerek onlara iş ve mesleki gelişim fırsatları yaratıyoruz.

Çevremizin, ülkemizin ve dünyamızın yarınları için

· Çevre dostu ürünler, sistemler ve teknolojiler üreterek çevreci bina çözümleri geliştirip mümkün olan en yüksek verimlilikle geliştirdiğimiz çözümleri hayata geçiriyoruz.

· Karbon ve su ayak izini azaltmak ve enerji verimliliği sağlamak üzere ürün ve hizmetlerimizde sürecli iyileştirmeler yapıyoruz.

· Yeşil ofis uygulamaları yürütüyor, çalışanlarımızı da çevre dostu bir yaşam perspektifi edinmeleri yönünde teşvik ediyoruz.