Form Çalışan Profili

Tüm çalışanlarımızın yaş ortalaması 36 olup, iş tecrübeleri ise ortalamada 6 yıldır.

Veriler 16.04.2018 tarihi itibarıyla güncellenmiştir.

Çalışanlarımızın görev ve öğrenim dağılımı ise aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir: